"James Robson, Kazakh/Altai 1990"
Back to the Photo Album
HOME